Quạt làm mát không khí Asanzo mặt kính 3D A-6500 (New 2020)

4.850.000